Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Najnowsze techniki w kosmetologii – studia podyplomowe

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Niestacjonarne zaoczne

Typ studiów:

Podyplomowe

Opis kierunku:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów kosmetologii, którzy chcą  podnosić swoje kwalifikacje  w celu osiągnięcia konkurencyjności i prestiżu na rynku pracy. Nasza oferta zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności, które nie są wpisane w program studiów  licencjackich czy magisterskich.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych technik kosmetologicznych. Harmonogram studiów dostosowany jest do oczekiwań słuchaczy a zdobyte praktyczne umiejętności są wykorzystywane w codziennej pracy kosmetologów.

W ramach pracowni kosmetologicznej między innymi: Cosmelan, Yellow Peel, Neoderma, Laseroterapia IPL, Fale radiowe, Mezoterapia bezigłowa, Mezoterapia igłowa, Mikrodermabrazja korundowa.

Specjalnie przygotowany nowoczesny program studiów podyplomowych pozwala słuchaczom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi technikami i metodami stosowanymi obecnie w najnowocześniejszych gabinetach kosmetologicznych i centrach odnowy biologicznej.

Najnowsze techniki w kosmetologii – studia podyplomowe

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów kosmetologii, którzy chcą  podnosić swoje kwalifikacje  w celu osiągnięcia konkurencyjności i prestiżu na rynku pracy. Nasza oferta zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności, które nie są wpisane w program studiów  licencjackich czy magisterskich.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych technik kosmetologicznych. Harmonogram studiów dostosowany jest do oczekiwań słuchaczy a zdobyte praktyczne umiejętności są wykorzystywane w codziennej pracy kosmetologów.

W ramach pracowni kosmetologicznej między innymi: Cosmelan, Yellow Peel, Neoderma, Laseroterapia IPL, Fale radiowe, Mezoterapia bezigłowa, Mezoterapia igłowa, Mikrodermabrazja korundowa.

Specjalnie przygotowany nowoczesny program studiów podyplomowych pozwala słuchaczom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi technikami i metodami stosowanymi obecnie w najnowocześniejszych gabinetach kosmetologicznych i centrach odnowy biologicznej.

Nauka trwa 2 semestry.

Słuchacze otrzymują  świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Kosmetologii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 XII 2008 r.

Charakterystyka procesu kształcenia:

Nazwa przedmiotu Semestr I Semestr II
Wykład ćwiczenia Wykład ćwiczenia
Medycyna estetyczna 30      
Podologia 20      
Pracownia kosmetyczna:        
Cosmelan   6    
Yellow Peel   6    
Neoderma   6    
Korekta wrastających paznokci   12    
Laseroterapia IPL   18    
Egzamin   2    
Onkologia     15  
Gerontologia     10  
Pielęgnacja kobiet w ciąży     10  
Endokrynologia     15  
Fizjoterapia       20
Pracownia kosmetyczna:        
Fale radiowe       10
Mezoterapia bezigłowa       10
Mezoterapia igłowa       18
Mikrodermabrazja korundowa       12
Egzamin       2

 

Kryteria rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

  • podanie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach podyplomowych (Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza)
  • fotografia o wymiarach 45 mm x35 mm (jak do dowodu osobistego)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za wyprawkęDokumenty można składać w dziekanacie KWSPZ – Kraków, Al. A. Grottgera 1

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Ilość miejsc jest ograniczona.

Opłata za rok:

7500 PLN

Informacja o opłatach:

Kierunek studiów podyplomowych Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna Wpisowe
(jednorazowo)
Czesne
(płatne od października do lipca – 10 miesięcy)
Dietetyka 0 zł 200,00 zł 400,00 zł
Fizjoterapia: 0 zł    
- Diagnostyka i terapia manualna 0 zł 200,00 zł 750,00 zł
- Fizjoterapia wad postawy ciała 0 zł 200,00 zł 750,00 zł
- Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii 0 zł 200,00 zł 750,00 zł
- Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii 0 zł 200,00 zł 750,00 zł
- Fizjoterapia w kardiologii i chorobach wewnętrznych 0 zł 200,00 zł 750,00 zł
- Rehabilitacja sportowa. 0 zł 200,00 zł 750,00 zł
Kosmetologia dla lekarzy 0 zł 500,00 zł 1100,00 zł
Najnowsze techniki w kosmetologii 0 zł 500,00 zł
250,00 zł – absolwenci KWSP
750,00 zł
700,00 zł – absolwenci KWSPZ
Podologia 0 zł 200,00 zł 400,00 zł

Uczelnia w ramach wpisowego:

  • zapewnia studentom niezbędne podstawowe wyposażenie zależne od kierunku studiów np. odzież ochronną – prześcieradła frote na fotele kosmetyczne lub fizjoterapeutyczne, peleryny frote i inne.
  • na kierunku Kosmetologia dla lekarzy oraz Najnowsze techniki w kosmetologii zapewnia studentom materiały niezbędne do realizacji zajęć na pracowniach kosmetycznych jak również dodatkowe do realizacji specjalistycznych kursów . Są to między innymi profesjonalne produkty renomowanych firm kosmetycznych;
  • na kierunku Fizjoterapia materiały niezbędne do realizacji zajęć w pracowni fizykoterapii.