Katalog polskich

uczelni wyższych

Hasło:

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Hipoterapia

Język wykładowy:

Polski

Tryb studiów:

Niestacjonarne zaoczne

Typ studiów:

Podyplomowe

Opis kierunku:

Podniesienie posiadanych kwalifikacji i nabycie nowych w zakresie prowadzenia terapii pacjentów z różnymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju metodą hipoterapii.

Charakterystyka procesu kształcenia:

Studia trwają 3 semestry i obejmują 365 godzin dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sesjach weekendowych (soboty i niedziele) w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego lub Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia, natomiast większość zajęć praktycznych będzie realizowana na obozie jeździeckim oraz w patronackich ośrodkach hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego) w inne dni tygodnia.

Kryteria rekrutacji:

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • dyplom ukończenia studiów  wyższych
  • podanie
  • 2 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
  • dowód osobisty

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe na następujących kierunkach: fizjoterapia (rehabilitacja), lekarski, pielęgniarski, wychowanie fizyczne, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna i inne związane z szeroko pojętą terapią. Osoby te powinny ponadto mieć co najmniej roczny staż pracy w swoim zawodzie i przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie hipnoterapeuty.

Opłata za rok:

8000 PLN

Informacja o opłatach:

Koszt studiów wynosi około 8000 złotych od osoby. Cena studiów obejmuje również 10 dniowy obóz jeździecki, na którym odbędą się zajęcia z podstaw jazdy konnej i pracy z koniem.